Su Ürünleri Üretici Örgütleri ve Bakanlık İl Müdürlüklerinin Ortak Balıkçılık Politikasının Ortak Piyasa Düzeni ile Uyumlu Olarak Kapasite Eğitimi

 

 

8-12 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen ''Su Ürünleri Üretici Örgütleri ve Bakanlık İl Müdürlüklerinin Ortak Balıkçılık Politikasının Ortak Piyasa Düzeni ile Uyumlu Olarak Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi Eğitimi'ne''DEMBİR olarak katılım sağladık