Denetim Kurulu

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Temsilci Adı Soyadı                  Ünvanı

Hasan ERDENİZ                         Asil Üye

Bahtiyar KOPUZ                         Yedek Üye